امکانات کلی سیستم های هوشمند هتلی آســـا

 • کنترل روشنایی لابی ها
 • کنترل روشنایی طبقات
 • کنترل روشنایی اتاق
 • کنترل نورپردازی نمای بیرونی هتل
 • کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
 • کنترل لوازم برقی و الکتریکی
 • کنترل پرده ها
 • کنترل سیستم های امنیتی
 • کنترل تلویزیون و سیستم های تصویری
 • کنترل هوشمند کلیه سیستم های صوتی و تصویری
 • سیستم مدیریت ذخیره انرژی (کنترل مصرف انرژی)
 • کنترل هوشمند کلیه دربهای اتاقها در صورت باز بودن و یا بروز مشکل (پله های اضطراری)