مــشهد، بلوار معلم، نبش معلم64، پلاک2 ساختمان نیایـش، طبقه سـوم، واحــد 5
051-38941103-5
info@hoteldari.ir

مدیرعامل
خدابخش ثنائی فر
0912-376-4208
manager@hoteldari.ir

مدیر بازرگانی و فروش
محسن رحمتی
0912-811-2018
marketing@hoteldari.ir

مدیر فنی و پشتیبانی
احمد افشار
0912-838-5064
support@hoteldari.ir

 

نمایندگی‌های آســا

مــشهد، بلوار معلم، نبش معلم64، پلاک2 ساختمان نیایـش، طبقه سـوم، واحــد 5
051-38941103-5
info@hoteldari.ir