پیشنهاد 38 هزار میلیارد ریال جبران خسارت ناشی از کرونا

پیشنهاد 38 هزار میلیارد ریال جبران خسارت ناشی از کرونا

هم اندیشی وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالش‌های ناشی ...