... آسا در سال 1399

... آسا در سال 1399

اگرچه شروع سال 99 برای عموم ایرانیان و حتی مردم دنیا سالی توام با رنج و سختی بود و دنیای درگیر بیماری، نگاه دیگری به زندگی پیداکرد و تلخی همراه با این مهمان ناخوانده بر چهره ی انسان ها گرد غم نشاند و در ایران عزیزمان در کنار بیماری، تورم اقتصادی ایجاد شده و کوچک شدن سفره ی هم وطنان ، حال غم انگیزی را در وجودمان رویاند اما ما در مجموعه ی آسا به رغم تمام مشکلات متحمل شده و با کاهش رونق صنعت گردشگری و هتل داری تلاش کردیم تا با حفظ منابع خود این مجموعه ی یکپارچه را متحد و همدل نگه داشته و با ایمان به ایزد دانا به جنگ ناملایمات برویم.خوشحالیم که در پناه حق و با تدابیر ارزشمند مدیران شرکت ، این مجموعه ی توانمند از هم گسسته نشده و توانستیم نیروهای ارزشمند انسانیمان را که چون دری گرانبها برایمان ارزشمند است را حفظ کنیم ، امید داریم با عنایت پروردگار و همت همکارانمان در مجموعه ی آسا بتوانیم همانند گذشته یاری گر  دوستانمان در صنعت هتل داری باشیم و این طلوع تیره را به روزی دلپذیر در سال پیش رو تبدیل کرده و مجدد شاهد روزهای درخشان این صنعت سودآور در ایران عزیزمان باشیم.  آرزومندیم سال 99 برای تمام مردم جهان و به خصوص هم وطنان دوست داشتنیمان سالی سراسر سلامتی و سفر باشد.

لازم به ذکر است پروژه های در حال اجرای  شرکت آسا در سال 98- 99 ( BMS / PMS / IPTV ) با تمام توان همکارانمان در حال انجام بوده و با یاری خدا در موعد مقرر تحویل کارفرمایان عزیز خواهد شد. همچنین چشم انداز آسا در سال پیش رو همراه با امید و موفقیت بوده و می دانیم که می توانیم در این روزهای سخت همانند گذشته سربلند از ناملایمات گذر کرده و به روزهای آرام بازگردیم...

با امید موفقیت برای تمامی کارآفرینان ، کارفرمایان و کارگران و کارمندان عزیز ایران زمین...