فرم استخداماطلاعات فردی


* نام :
* نام خانوادگی :

نام پدر :
جنسیت :

شماره شناسنامه :
* شماره ملی :

محل تولد :
* تاریخ تولد :

میزان تحصیلات :
رشته تحصیلی :

* نظام وظیفه :
وضعیت تاهل :

اطلاعات تماس


* تلفن همراه :
تلفن ثابت :

کدپستی :
پست الکترونیکی :

نشانی :

اطلاعات تحصیلی* مدرک تحصیلی :
* نوع دانشگاه :

نام دانشگاه :
* رشته :

سال شروع :
سال پایان :

* معدل :
 
 

اطلاعات سوابق کاری* نام شرکت :
* سمت :

سال شروع :
سال پایان :

حقوق و مزایا :
سوابق بیمه :

تلفن محل کار :
 
 

آشنایی با زبان های خارجی* زبان انگلیسی :
خوب
متوسط
ضعیف
 

* زبان آلمانی :
خوب
متوسط
ضعیف
 

* زبان فرانسه :
خوب
متوسط
ضعیف
 

اطلاعات تکمیلیتوانایی ها :

آپلود فایل رزرومه
 
 
 

نوع کاری که به آن علاقه مند هستید؟
 
 
 

میزان حقوق درخواستی(ریال)؟
 
 
 

کد امنیتی :