از آنجائیکه تغییرات تکنولوژی به سرعت انجام می شود لذا تصمیم گرفتیم نرم افزاری طراحی نمائیم که از تمامی تجربیات سالیان گذشته ما استفاده شود و نیز ضمن پاسخگویی به تمام خواسته های مشتریان محترمان ، با دید مهندسی نرم افزار و با استفاده از آخرین متدهای برنامه نویسی و تکنولوژی روز دنیا در سال 1386 این امر با تحلیل های اساتید و کارشناسان مجرب هتلداری ایران و با پیش بینی تمامی ملاحظات کاربران و مدیران محقق گردید

سخنی از مدیریت
اکنون که نرم افزار یکپارچه هتلداری آسا را به شما معرفی می نمائیم 15 سال از حضور ما در صنعت نرم افزاری کشور می گذرد و تا کنون سه بار محصولات خود را با تکنولوژی های مختلف از نرم افزار تحت DOS گرفته تا ویندوز از ابتدا طراحی و تولید نموده ایم . از آنجائیکه تغییرات تکنولوژی به سرعت انجام می شود لذا تصمیم گرفتیم نرم افزاری طراحی نمائیم که از تمامی تجربیات سالیان گذشته ما استفاده شود و نیز ضمن پاسخگویی به تمام خواسته های مشتریان محترمان ، با دید مهندسی نرم افزار و با استفاده از آخرین متدهای برنامه نویسی و تکنولوژی روز دنیا در سال 1386 این امر با تحلیل های اساتید و کارشناسان مجرب هتلداری ایران و با پیش بینی تمامی ملاحظات کاربران و مدیران محقق گردید .

امکانات نرم افزار هتلداری