مزایای نرم افزار تحت وب آســـا

  • عــدم نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار بر روی کامپیوتر
  • دسترسی به نرم‌‌افزار در هر زمان و مکان
  • بیشتر بخوانید . . .


امکانات نرم‌افزار هتل‌داری آسا

  • ایجاد و انتقال مکانیزه اسناد درآمد هتل، انبار، حقوق و دستمزدو اموال به نرم‌افزار حسابداری آســـا
  • بیشتر بخوانید . . .


لیسـت نرم‌افـزارهای هـتل‌داری آســا

مشتریانی که افتخار همکاری با آنان را داریم...

با هدف نظارت بر کیفیت و بهبود شیوه پاسخگویی و افزایش رضایتمندی مشتریان این شرکت بر آن شده است به‌منظور ایجاد بستری مکانیزه و قابل پیگیری سامانه پشتیبانی آسا را راه اندازی نماید.هتلهای محترم تحت پوشش می توانند با دریافت کد کاربری وارد این سامانه شده و به صورت آنلاین اقدام به ثبت درخواستها نموده و بدین ترتیب از روند انجام دستور کارهای صادره مطلع شوند.خواهشمندیم به منظور دریافت کد کاربری سامانه از طریق تلفن‌های دفتر مشهد اقدام نمایید.

سامانه مکانیزه پشتیبانی